Affable Homeowners Insurance Agency

K
aWnhei c&h AIsnssoucriaantcee wAhgoe nwti lSlh oguulidd eI ycoaul la nfdo rk eaenp ayfofuo rodragbalnei zheodm!e oFwonre rosv eirn s4u0r aynecaer sp,o lSiccryi pipns SIanns uDriaengcoe? SIe rwvoiucleds chaalsl htehlep ebde sctl iaegnetnst fIi nkdn ohwo;m eK eivnisnu rKaanncee ipso lai cgireesa ta nHdo mbeuonwdnleerds piancskuargaensc e- amgeeentti!n.g Mcolriee natb onuete dTsi earnrda sparnotvai.d iWnogr rtiheed myoosut avraelnu.a.b.lte ccoommpblientaetliyo nc oovfe rteadi?l oCroends icdoevre raang eu,m bqrueallliat yi nsseurrvainccee, paonldi cfya itrh aptr iecxitnegn.d sP eyrosuorn aclo vperroapgeer.t yW ei sa dcvoivseer ead gervoeunp ioff yMoeum’breer so nc ovnacceartnieodn ,w irtuhn npirnogt eecrtrianngd st hoeri rh ohlidgihn-gv ailtueem sa sisne tsst,o rpaegres.o nWahly wCehaolotshe aan dS tlaetgea cFiaersm. IOnudre pMeenmdbeenrts Irnescueriavnec et hAeg ebnetn?e fIi tasm, ldoeotkaiinlge df ocra rteh,e abneds ta thtoemnetoiwonne rwsh iicnhs upraarnaclel ealg etnhta ti no fS aan pDriievgaot.e cYlouub .nWeheyd Cthoo ocsael la KSetvaitne KFaanrem! IHned eipse nadbesnotl uItnesluyr atnhcee bAegsetn tS?a nR eDniteegros hionmseuorwannecres, ianlssuor aknncoew na gaesn ta.p aEratrmtehnqtu aiknes uarnadn cwei,n dcsotvoerrms eynoduorr speemresnotnsa.l Wper oapdevritsye -a lgirkoeu pc oomfp uMteemrbse,r sT Vcso,n ceelrencetdr owniitchs ,p rboitceycctliensg, tfhuerinri thuirgeh,- vaanldu ec laostsheitnsg, -p ebrostohn ailn swiedael tahn da nadw alye gfarcoime sy.o uOru ra pMaermtbmeernst roerc eoitvhee rt hheo mbee ntehfaitt sy,o ud emtaayi lreedn tc.a rOeu,t daonnde astttaetnet ifoanr mw hiisc hK epvairna lKlaenle t-h aStt aotfe aF aprrmi vIantseu rcalnucbe. WAhgye nCth oaSttea tFea rFma rImn,d e3p9e1n4d eMnutr pIhnys uCraannycoen ARgde.n tS?u.i tHeo mAe2o5w2n,e rSsa np oDliiecgioe,s CdAi f9f2e1r2 3b y< swthriocnhg >l(o8s5s8e)s 5a1r4e- 0c3o8v5ece sW hyoo uu ncdheorowsrei,t easn dh owmheaotw nteyrpse ionfs urreasnicdee nicne Sycorui popwsn .R aYnocuh ?c hKoeovsien wKhainceh ipso lainc ya miasz ibnegs th ofmoero wynoeur,s wihnestuhrearn ciet .a.g.esn ta icno mSpcrreihpepnss iRvaen cpho.l iTchya tt.h.a.ts cboevcearu sleo sKseevsi ns uKcahn ea sc afni rwea,l kh ayiolu, tshmrookueg,h ftahlel iwnhgo loeb jiencstusr,a nvcaen dparloicsems sa,n ds ttehpe fbty osft eppe,r stoon ahle lppr oepnesrutrye, yooru whhaevteh ecro vietr.a.g.es fao rp oelviecryy tthhiantg cyoovue rosw no nilnys isdpee cyiofuire dr elnotsasle,s .i nWcel uwdiilnlg alliwnaeynss ,c uvsitdoemoigzaem ey osuyrs tpelmasn, tsow iynogu rs eatdsv,a nstoaugvee nbiyr sh,e lapnidn gm oyroeu! .t aIi lcoarn ygouuird ed eydouuc ttihbrloeusg ha nodp toivoenrsa ltlh acto vweorrakg ef olri myiotusr. ?n.e eAddsm.i nLiestt ruast ihoenl pS tyaotue cFraeramt eA gae nPte risso nKaelv iPnr iKcaen eP l-a nS.t aLtiea bFialrimt yI ncsouvrearnacgee :A gIefn ty onSttaaltley Fhaarrmm< bsro>m e3o9n1e4 eMlusrep hoyr Cdaanmyaogne Rtdh.e iSru iptreo pAe2r5t2y<,b ry>o uS acna nD iuesgeo ,t hCiAs 9c2o1v2e3r t (t8h5e8m). 5C1o4v-e0r3a8g5e< /wsitlrlo nogf>tr Riennctiedresn tisn sbuortahn coen caonvde roafgfe 1y oeuvre np reoxpteerntdys. tLoe tp eurss ohneallp pyrooup ecrrteya tien ay oPuerr scoanra.l KPerviicne KPalnaen.. CSrteadritb lyeo uSrt ahtoem eFoawrnme rIsn siunrsaunrcaen cAeg eqnuto ties. KIetv.i.n. sK afnaes t- aSntda teea sFya!r.m PIrnostuercatn cteh eA gTehnitn gaStttaetre tFoa rYmo uI.n sSuurpapnocsee Aygoeun tl,o v3e9 1a4n Maubrupnhdya nCcaen yoofn eRudc.a lSyupittues At2r5e2e,s ,S alno wD icergiom,e ,C At h9r2i1v2i3n g< sbtursoinnge>s(s8e5s8,) a5n1d4 -e0x3c8e5los >< bPrr>o
t
eDcitr eycotuiro nmso sTto vKaelvuianb lKea naes sReatn cwhiot hS atnhtea rFieg hHto mpeoolwinceyr so rI npsoulriacnyc ep aAcgkeangte
.< iSferravmien gs rSca=n" hDtitepgso: /a/nwdw wa.lglo oogfl eC.acloimf/omranpisa/.e mYboeud ?mpaby= !c1hmo2o8s!e1 mt1o2 !s1emt3 !h1idg1h0e7r1 7l9i.m7i5t6s3 4t4h3a7n8 2t7h!e2 dr-e1c1o7m.m2e4n5d6e5d7 1a7m6o3u4n0t0 9i!f3 da3p2p.r9o1p4r8i9a0t4e3 1t7o3 8y8o6u!r2 ms3i!t1ufa0t!i2ofn0 !a3nfd0 !n3eme2d!s1.i 1W0h2o4 !u2nid7e6r8w!r4ift1e3s. 1h!o4mme1o3w!n3eer6s! 4imn5s!u1rsa0nxc8e0 dicn0 9R9a5bdcch9o9 eSfa6nft%a3 AF0ex?f 1K6e1v6i2n8 9K4a1n5ea 2i4s9 ba!n2 saSmaanztianlgu zh%o2m0eIonwsnuerrasn cien%s2uCr%a2n0c6e1 1a9g%e2n0tL ai%n2 0RGarbacnhaod aS%a2nCt%a2 0FRea.n% 2<0bSra>n
t
aD%i2r0eFcet%i2oCn%s2 0TCoA %K2e0v9i2n0 6S7c!r3imp2p!s1 dR3a3n.c0h1 9H7o2m3e5o!w2nde-r1s1 7I.n2s0u2r4a9n4c1e! 4Amg5e!n1ts
0gA
%<2h0r9>2
1<2a3d!d3rme2s!s1>dK3e2v.i8n1 5K1a0n4e! 2-d -S1t1a7t.e1 1F8a2r8m1 !I5nes0u!r3amn2c!e1 sAegne!n2ts4
v31961643 0M3u0r3p4h9y3 6C6a!n5ymo2n! 1Rsde.n !S2usiutse” Aw2i5d2t6
0S0a”n hDeiiegghot,= “C4A5 09″2 1s2t3y
b;(“8 5a8l)l o5w1f4u-l0l3s8c5roz
y<"h rr>e
fe
r
pa

t
h<:h r1>0
0<%a;d dhreeisgsh>tK:e v2i8n8 pKxa;n”e>
–< tSbtoadtye>
F;
“3>9
1<4t dM usrtpyhlye =C"awniydotnh :R d5.0 %S;u ihteei gAh2t5:2 <9b6rp>x
;S”a>n< aDdidergeos,s >CSAa n9 2D1i2e3go
m (I8n5s8u)r a5n1c4e- 0A3g8e5nuo
n< hRrd>.
t
e

A<2t5a2b lSea ns tDyileeg=o",b oCrAd e9r2-1c2o3l lo(l8l5a8p)s e5;1 4w-i0d3t8h5:< /1s0t0r%o;n gh>ep>

<y
lp
x<;t"d> iTditehr:r a5s0a%n;t ah eHiogmheto:w n9e6rpsx ;I”n>sgSeannt
D3i9e1g4o MFuirrpeh yI nCsaunryaonnc eR dA.g eSnuti
t3e9 1A42 5M2u
rSpahny DCiaengyoo,n CRAd .9 2S1u2i3t
e< sAt2r5o2n gS>a(n8 5D8i)e g5o1,4 -C0A3 8952<1/2s3t rod(d8r5e8s)s >5<1/4t-d0>3
8<5/t
rsg9
6t
y9<6apdxd;r"e>sdTdireersrsa>sSaenrtaa MFeisrae HIonmseuorwannecres AIgnesnutr
a3n9c1e4
3M9u1r4p hMyu rCpahnyy oCna nRydo.n SRudi.t eS uAi2t5e2
AS2a5n2
DSiaeng oD,i eCgAo ,9 2C1A2 39
2<1s2t3r or(o8n5g8>)( 855184)- 0531845-<0/3s8t5rrdr>< /r
>< t

h
t<:t d9 6sptxy;l"e>=<"awdiddrtehs:s >5R0a%n;c hhoe iSgahntt:a 9F6ep xH;o”m>enSseurraa nMcees aA gFeinrte
3I9n1s4u rMaunrcpeh
y3 9C1a4n yMounr pRhdy. CSauniytoen AR2d5.2
SSuaint eD iAe2g5o2,
SCaAn 9D2i1e2g3o
,< sCtAr o9n2g1>2(38
5<8s)t r5o1n4g->0(388558<)/ s5t1r4o-n0g3>8<5/
><d
r>< /
s;
h<:a d5d0r%e;s sh>eRiagnhcth:o 9S6apnxt;a” >FnSscurriapnpcse RAagnecnht
H3o9m1e4o wMnuerrpsh yI nCsaunryaonnc eR dA.g eSnuti
t3e9 1A42 5M2u
rSpahny DCiaengyoo,n CRAd .9 2S1u2i3t
e< sAt2r5o2n gS>a(n8 5D8i)e g5o1,4 -C0A3 8952<1/2s3t rod(d8r5e8s)s >5<1/4t-d0>3
8<5/t
rsg9
6t
y9<6apdxd;r"e>sdSderrersas >MSecsrai pHposm eRoawnncehr sF iIrnes uIrnasnucrea nAcgee nAtg
e3n9t1
43 9M1u4r pMhuyr pChayn yCoann yRodn. RSdu.i tSeu iAt2e5 2A
2S5a2n
SDaine gDoi,e gCoA, 9C2A1 2932
1<2s3t ro(n8g5>8()8 5581)4 -501348-50<3/8s5toded<>/
tt
r<>t
d< /sttbyoldey=>”
w0
%
;< hhre>i: <9b6rp>x
;<"h>2<>aEdxdproessusr>eS eHrormae oMwensear sF iIrnes uIrnasnucreaA
gCeonntd
o3 9I1n4s uMruarnpchey iCna naynodn aRrdo.u nSdu iStaen AD2i5e2g
oS.a nC oDniteagcot, uCsA t9o2d1a2y3
f (i8n5f8o)r m5a1t4i-o0n3 8o5r< /as tfrroeneg >qo< /utndd>e
re
s< /htobmoedoyw>n
er
a
nie rM
e IKnetviimna tKea nSet aitse aFna ramm aHzoimneg Ihnosmueroawnnceers
uWriatntcye Haogmeenotw nienr sS eIrnrsau rMaenscae. iYso uK ehvaivne Kpalneen t-y Sotfa toep tFiaornms Iwnhseunr aintc ec oAmgeesn tt o< acdhdoroessisn>gK eav irne nKtaenres -i nSstuartaen cFea rpmr oIvnisduerra nicne SAagne nDti,e g3o9.1 4Y oMuu.r.p.hvye Cgaonty opnl eRndt.y Soufi toep tAi2o5n2s, -S afnr oDmi ecgool,l iCsAi o9n2 1a2n3d e(n8s5i8v)e 5t1o4 -r0e3n8t5adt eCpl i2e:n tR escuepipvoer ta ni si nnsotta njtu sptr oap ocslailc ha.n.d. mweietth Kuesv.i nO uKra noef f&i cAes soofcfieartse swuhpop owritl lw igtuhi dien -yhoouu saen dm okretegpa gyeo,u eosrcgraonwi,z etdi!t lYeo,u ‘alnld gmeatr kae tbiunsgi nseesrsv ipcoelsi cwyh itchha tm ackoevse russ yao uorn ew osrtroipe ss,h owph!i cAhd dwiitlilo nfarleley ,y owue thoa vfeo cau st oopn- ngortocwhi nsge aysoounre db uasdimniensiss tirnattoi otnh es tfauftfu rteh.a tP liesa ssee croenfde rt ot on oynoeu.r Iafc tyuoaul aproel ilcoyo kfionrg at oc obmupyl eotre sleilslt ao fh ocmoev eorre dj upsrto phearvtey aa nfde wc oqvueersetdi olnoss saebso.u tA no uirn dceopmemnudneintty iwnes uwroaunlcde laogveen tt os ehrevaers farso my oyuoru !a.d vPorcoatteec tf owchuaste’ds oinm pporrottaenctt ifnrgo mw htahte. .u.nse xipmepcotretda.n tS atvoe yMooun,e ya nwdi tSht aBtuen dFlairnmg cOhpotoisoenss .t oC owvoerrka gwei tohp ttihoen sm oasrte tsaelleenctteedd abnyd tthreu sctuesdt opmreorf,e sasnido naavlasi lianb itlhiet yb uasnidn eeslsi.g iSbtialtiet yF amramy Ivnasruyr.a nwchea tS VwCeS dios. cHoommmeiotwtneedr st oI nhseulrpainncge .e vWehrayt cilsi ehnotm eg eitn squuraalnictey? .i nCsoumrmaonnc eH?obmeenoewfnietrss tIhnastu?rwainlcle pQruoetsetcito ntsh.e mI si nK eavliln pKaarntes ao fg otohde iirn sluirvaensc.e Iafg eynocuy airne Tai ehrormaesoawnntear?, Yoers ,a rKee veimnb airsk ienxgc eolnl etnhte ajto usrenlely Loiff eb uIynisnugr aynocuer Sfeirrvsitc ehso mien, tthhee nT iyeorur amsuasntt aa daerqeuaa.t ePlryi cienss uarree tbhaes?epdr oopne rrtayt iwnigt hp laa nhso mteh aitn smuarya nvcaer yp lbayn stthaatte .i sC ocvuesrtaogmei zoepdt itoon sf iatr ey osuerl epcrteecdi sbey nteheed sc.u sSttoamretr ,y oaunrd haovmaeiolwanbeirlsi tiyn saunrda neclei gqiuboitlei.t yI tm.a.y. sv afrays.t Iannsdt ietaustyi!o.n aSlt aHtoumteoorwyn eMresd iIcnaslu rCaonvceer aigse .S tPaetres oFnaarlm PIrnospuerratnyc eI nAsguernatn crSetpaltaec eF atrhme,s e3 9i1t4e mMsu ripfh yt hCeayn yaorne Rldo.s tS,u istteo lAe2n5 2o,r Sdaens tDrioeygeod, aCsA a9 2r1e2s3u lc(o8v5e8r)e d5 1l4o-s0s3.8 5Sm< /Iandsdurreasnsc>e RAagneknitn g< aadnddr edsast>aS tfartoem FSa&rPm ,G l3o9b1a4l MMuarrpkheyt CIanntyeolnl iRgde.n cSeu,i tbea sAe2d5 2o,n Sdainr eDcite gpor,e mCiAu m9s2 1w2r3i to(f8 5280)1 85.1 4I-s0 3K8e5va< /gaododdr efsisr>e Ainn siunrdaenpceen daegnetn ciyn siunr aSnacne Daigeegnot? sYeersv,e sK eavsi ny oiusr eaxdcveolclaetnet faotc usseeldl oFni rper oItnescutrianngc ew hSaetr.v.i.cse si mipno rtthaen tS atno Dyioeug,o aanrde aS.t aPtrei cFeasr ma rceh oboasseesd toon wroartki nwgi tphl atnhse tmhoastt mtaayl evnatreyd bayn ds ttartues.t eCdo mpmroonf eCsosvieornaagles Oipnt itohnes .bn e
Wa
kl
lr
sd
ueIendssu.r aInsc eK eAvgienn tK
os
ue KKeevviinn Kiasn ee x-c eSltlaetnet Faatr ms eIlnls uAruatnoc eI nAsguernatnS
e3r9v1i4c eMsu ripnh yt hCea nSyeornr aR dM.e sSau iatree aA.2<5b2r<>b r<>b
rS>a
n< hDri>e
go
rl(a8p5s8e): 5c1o4l-l0a3p8s5e<;/ swtirdotnhg:> <1/0a0d%d;r"e>s
s<>t>

<>

<s
t5<0s%t;r"o>ntIrnosnugr>aKnecvei nA gKeannte< /-s tSrtoantge>
I><r
e Ksetvyilne =K”awnied t-h :S t5a0t%e; “F>aaKnecvei nA gKeannte< b-r >S
t3a9t1e4 FMaurrmp hIyn sCuarnaynocne RAdg.e nStu
A3295124< bMru>r
pShayn CDaineygoon, RCdA. 9S2u1i2t3e< bAr2>5
2<o
nSga>n( 8D5i8e)g o5,1 4C-A0 398251<2/3sn
g<>se(s8s5>8<)/ t5d1>4
–<0/3t8r5>< /o
nd< /satdydlree=s"sw>i
5<0/%t;r">>
<o
ndK esvtiynl eK=a”nwei d-t hS:t a5t0e% ;F”a>raSntcaet eA gFeanrtm< /Isntsruornagn>ce
nh
:< t5d0 %s;t"y>l:K e5v0i%n; “K>atKee vFianr mK aInnes u-r aSntcaet eA gFeanrtm< bIrn>s
u3r9a1n4c eM uArgpehnyt y
o3n9 1R4d .M uSrupihtye CAa2n5y2od
.S aSnu iDtiee gAo2,5 2C2
1S2a3n< bDri>e
g2(182538<)b r5>1
4<-s0t3r8o5ns(t8r5o8n)g >5<1/4a-d0d3r8e5ssg
><d
r>
<s
t
wh
:< t5d0 %s;t"y>lhS:t a5t0e% ;F”a>raInncseu rAagnecnet
sg
><t
y <5a0d%d;r"e>sdKderveisns >KKaenvei n- KSatnaet e- FSatramt eI nFsaurrma nIcnes uArgaenncte< bArg>e
n3t9<1b4r >M
u3r9p1h4y MCuarnpyhoyn CRadn.y oSnu iRtde. AS2u5i2t2
5S2ai
eSgaon, DCiAe g9o2,1 2C3A< b9r2>1
2<3sn
g<>s(t8r5o8n)g >5(1845-80)3 8551<4/-s0t3r8o5nseds
><>

<r
>< t

t
y <5s0t%r;o"n>g<>sItnrsounrga>nIcnes uArgaennccey
t>
<s
t5<0a%d;d"r>edKreevsisn> KKeavnien -K aSntea t-e SFtaartme IFnasrumr aInncseu rAagnecnet n
t3<9b1r4>
M3u9r1p4h yM uCrapnhyyo nC aRndy.o nS uRidt.e SAu2i5t2e< bAr2>5
2SD
iSeagno ,D iCeAg o9,2 1C2A3 <9b2r1>2
3<o
nt(r8o5n8g)> (581548-)0 358154<-/0s3t8r5otrd>
<>

<>

<e
=<"/wtiadbtlhe:>
5<0h%r;>“<>bt r>
IrIanntciem aAtgee nHto r
at
hH:o m5e0o%w;n”e>rnKceev.i nA uKtaon eI n-s uSrtaantcee .F aPrams sIinosnuartaenlcye SAtgaetnet m
3A9g1e4n tM uirsp hSyt aCtaen yFoanr mR dI.n sSuuriatnec eA 2A5g2e< aSdadnr eDsise>gKoe,v iCnA K9a2n1e2 3-< bSrt>a
tI(n8s5u8r)a n5c1e4 -A0g3e8n5t<,/ s3t9r1o4n gM>uo.
e
a
n< /Dtiaebgloe,>
C2<1b2r3> <o
n3(>8V5e8r)s a5t1i4l-e0 3S8t5aS
/ hH3o>m
eTohwen ehrosm eI.n.s.usr alnoccea.t iEosnt.a bPlriosphe rItty. .o.rs Dtwhealtl isnigm pCloev.e rKaegvei nt yKpaincea lIlnys upraaynsc et oA greenpta,i ry oour dreesbeurivled eyxocuerl lheonmte siefr viitc.e. .asn dd aimnasguerda nocre doepsttiroonyse dt hbayt awno rikn sfuorre dy oeuv.e nKte vliink eK aan ek i-t cShteant ef iFraer mo rI nwsiunrdasntcoer mA.g eIn ta m< aldodorkeisnsg> Hfoomre otwhnee rbse sItn siunrsaunrcaen cAeg eangte i3n9 1R4a nMcuhrop hSya nCtaan yFoen. R dY.o uS unieteed At2o5 2c KSeavni nD iKeagnoe,! CHAe 9i2s1 2a3bu t (b8e5s8t) R5a1n4c-h0o3 8S5ang eAnfcfya.b lFer oPml esaasfee rderfievri ntgo ryeowuarr dasc,t ubauln dploilnigc yo pftoiro nas caonmdp ldeitsec oluinstts *o,f Kceovvienr eKda nper ocpaenr thye lapn dy ocuo vcerreeadt el oas sseosl.u tCiloinc kt htaot .r.e.asd rmiogrhet afbooru ty oouu.r RHeonmteeorwsn eirnss uPraacnkcaeg,e sa.l sSot aktneo wFna rams Ianpsaurrtamnecnet Aignesnutr aeKresv iyno uKra npee r-s oSntaalt ep rFoapremr tIyn s-u rlainkcee cAogmepnutt,e r3s9,1 4T VMsu,r pehlye cCtarnoynoinc sR,d .b iScuyictlee sA,2 5f2u,r nSiatnu rDei,e gaon,d CcAl o9t2h1i2n3g <-s tbrootnhg >i(n8s5i8d)e 5a1n4d- 0a3w8a5y< /fsrtormo nygo>un tW hoart oItsh eHro mheo mIen stuhraatn cyeo?u Rmeagya rrdelnets.s Colfi eannty scuopvpeorratg ei sr enqouti rjeumsetn ta, chloiwcehv.e.r., wyiotuh suhso.u lOdu ra lowfafyisc ec aorfrfye rtsh issu pbpeonretf iwti tahs ipna-rhto uosfe ymoourrt gcaogmep,r eehsecnrsoiwv,e tpietrlseo,n aaln di nmsaurrkaentcien gp ascekravgiec.e sS twahtiuctho rmya kSetsa ruts yao uorn eh osmteoopw nsehrosp !i nAsdudriatnicoen aqluloyt,e .w eI th.a.v.es af atsotp -annodt ceha ssye!a sYoonuerd cardemdiinti sstcroartei.o nS tsattaef fF atrhma tI nissu rsaenccoen dA gteon tn ooIun saurrea nlcoeo kAignegn ttu y3 9o1r4 sMeulrlp hay hCoamney oonr Rjdu.s tS uhiatvee Aa2 5f2eu eSsatni oDnise gaob,o uCtA o9u2r1 2c3on io(u8l5d8 )l o5v1e4 -t0o3 8h5e
yn tU nsduupep oSrtta ties Fnaortm jAugsetn ta icsl iKcehv.i.n. Kwainteh -u sS.t aOtuer Foafrfmi cIen soufrfaenrcse sAugpepnotr t< awdidtrhe sisn>-Shtoautsee Fmaorrmt,g a3g9e1,4 eMsucrrpohwy, Ctaintyloen, Radn.d Smuairtkee tAi2n5g2 ,s eSravni cDeise gwoh,i cChA m9a2k1e2s3 u (s8t5o8p) s5h1o4p-!0 3A8d5dy<,/ awded rheasvse> aD ettoapc-hneodt csht rsuecatsuorneesd caodvmeirnaigset:r aOttihoenr sbtuaiflfd itnhgast oins ysoeucro npdr otpoe rntoyn e… .I fs uycohu aasr ef elnocoeksi,n gc atrop obrutys ,o rg aszeelblo sa ahnodm ed eotra cjhuesdt ghaarvaeg eas f-e ww iqlule shtaivoen sc oavbeoruatg eo.u rS tcaormtm uynoiutry cwaer wionusludr alnocvee otnol ihneea rq ufortoem. yIotu.!. .Wsh afta syto ua nsde leeacsty.! ORfetpelnatciemmeesn th ocmoesotw nvearlsu ei npsousrsaenscsei oonpst icoonvse raargee .pe d< birn>d
iu
a
ln
o
vg
eaaIgnes uorpatnicoen sA gteon tghe
r< tydo us tayrlee =g"owiindgt hf:r o5m0 %d;a"y> RKEeQvUiEnS TK aAn eQ U-O TSEt aNtOeW .F aYromu Icnasnu reaxnpceec tA gtehnotuf
u3l9 1a4t tMeunrtpihoyn Cfarnoymo na nR de.x pSeuriiteen cAe2d5 2at
Swahno Dwiielglo ,e vCaAl u9a2t1e2 3y
ui(r8c5u8m)s t5a1n4c-e0s3,8 5aunu
p

yt
hnmKeenvdi nt hKea nrei g-h tS tmaitxe oFfa rcmo vIenrsaugreasn cteo Ahgeelnpt

ah
e< ttdh isntgysl et=h"awti datrhe: i5m0p%o;r"t>auK eavnidn yKoaunre f-a mSitlayt.e FFoarr mo vIenrs u4r0a nyceea rAsg,e nStcp
s3 9I1n4s uMruarnpchey SCearnvyiocne sR dh.a sS uhietlep eAd2 5c2lt
sS afni nDdi ehgoom,e CiAn s9u2r1a2n3co
ln(d8 5b8u)n d5l1e4d- 0p3a8c5k
eee
en
d< tprr>o
v tSitoant eo fF atrami lIonrseudr acnocvee rAaggeen,t sc
e<,t da nsdt yflaei=r" wpirditchi:n g5.0 %V;e"r>suKre vhionm eK ainse f-i lSlteadt ew iFtahr mf uIrnnsiutruarnec,e cAlgoetnhtee
l3e9c1t4r oMnuircpsh ya nCda noytohne rR di.t eSmusi tteh aAt2 5m2ea
Slaont Dtioe gyoo,u .C AP e9r2s1o2n3ar
on(s8u5r8a)n c5e1 4h-e0l3p8s5 ts< /itfd >t
hr
e< tlro>s
t<,t ds tsotlyelne =o"rw iddetsht:r o5y0e%d; "a>s< sat rroensgu>lItn soufr aan cceo vAegreendc ylie
nroKuerv iand vKoacnaet e- fSotcautsee dF aornm pIrnostuercatnicneg Awgheantt.<.b.rs>
i3m9p1o4r tMaunrtp htyo Cyaonuy,o na nRdd .S tSautiet eF aAr2m5 2cs
eSsa nt oD iweogrok, wCiAt h9 2t1h2e3 t
d( 8a5n8d) t5r1u4s-t0e3d8 5pn
e< /btuds>i
n
Se
dgH>oImnesouwrnaenrcse IAngseunrtat<>
3<9t1d4 sMtuyrlpeh=y" wCiadntyho:n 5R0d%.; "S>ui nS aKna nDei e-g oS,t aCtAe 9F2a1r2m3 u re(n8t5<8b)r >5
1349-1043 8M5uyi tUen dAu2e5 2Wh
SIanns uDriaengcoe, ACgAe n9t2 1S2h3o
I< sctarloln gf>o(r8 5a8n) a5f1f4o-r0d3a8b5lno
in
I
a
l
l< htrh>e< bbre>s t< barg>e
n

Ikdneoawl; SKaenv iDni eKgaon eI nissu raa ngcree aAtg einntsc
eY oaugre nhcoym!e Dion syuorua nhcaev ee nismuproerst aynotu tcraena sruerpeasi rl iokre rceoplllaeccet iyboluers ,h ojmeew,e larsy ,w eslplo ratss tehqeu iiptmeemnst ,y oaun dv aoltuhee.r sP?e rIsnosnuarla npcreo pAegretnyc yi sK ecvoivne rKeadn ee vuS’traet eo nF avramc aItnisounr,a nrcuen nAignegn te,r r3a9n1d4s Mourr phhoyl dCianngy oint eRmds. iSnu istteo rAa2g5e2., WShaant Diise ghoo,m eC Ai n9s2u1r2a3n c (e8x5a8m)p l5e1,4 -i0f3 8y5o$<5/0a0d ddreedsusc>t iAbnl ei,n dyeopue nwdoeunltd ibnes urreasnpcoen saigbelnet fsoerr vpeasy iansg ytohuer faidrvsotc a$t5e0 0f oocfu stehde ocno vperroetde cltoisnsg. wLheatt’.s. .Gse ti mSptoarrttaendt! tIof yyoouu,r alnodv eSdt aotnee sF acramn ncohto ocsoemse tuop wwoirtkh wtihtaht tmhuec hm omsotn etya,l etnhteeyd maanyd bter uusntaebdl ep rtoof emsaskieo neanldss imne etth ef oblulsoiwniensgs .y oSuerc upraistsyi nfge.a tCuarlels uisn atth eo rh ormeeq.u eIsft yyoouu rh afvree es pqeucoitael npoows.s ePsesrisoonnsa ls uAcrht iacsl ejse.w eIl raym, laorotk,i nagn tfioqru etsh eo rb ecsotl lfeicrtei bilnessu ryaonuc em aayg ewnacnyt itno Staanl kD iteog oy.o u rY oaug ennete da btoou tc atlhli sK eavdidni tKiaonnea!l Hceo viesr aagbes.o lRuetgealryd ltehses boefs ta nSya nc oDvieergaog ef irreeq uiinrseumreanntc,e haogweenvceyr., Hyoomue oswhnoeurlsd paollwiacyise sc adrirfyf etrh ibsy bwehniecfhi tl oasss epsa ratr eo fc oyvoeurre dc,o mwphriechhe ncsoivveer apgeerss oynoaul cihnosousrea,n caen dp awchkaatg et.yo f< brre>s
ic
e
a
ns
ts
.< tWde swtiyllle =a"lwwiadytsh :c u5s0t%o;m"i>zpIlnasnu rtaon cyeo uArg eandtv
y< /htedl>p
icnKde voivne rKaalnle c-o vSetraatgee Flairmmi tIsn.s?u rSatnactee AFgaernmt u
r3a9n1c4e MAugrepnhty dS.t aStuei tFea rAm2<5b2r<>b r3>9
1S4a nM uDripehgyo ,C aCnAy o9n2 1R2d3.< bSru>i
tb(r8>5 8S)a n5 1D4i-e0g3o8,5 <d dnt(d8>5
8<)/ t5r1>4
–<0t3r8>5
<e<=/"awdiddrtehs:s >5 0I%r;r”e>s KReevnitne rKsa nien s-u rSatnactee cFaanr me vIenns ucroavnecre yAoguern ti t
q.K.e.vsi nf aKsatn ea n-d Setaastye! FKaervmi nI nKsaunrea ni
n3 9K1a4n eM u-r pShtya tCea nFyaornm RIdn.s uSruaintcee AA2g5e2n3
9S1a4n MDuirepghoy, CCaAn y9o2n1 2R3d<.b rS>u
i,( 8S5a8n) D5i1e4g-o0,3 8C5A< /9s2t1r2o3n g<>se(s8s5>8<)/ t5d1>4
–<0/3t8r5>< /o
nd< /satdydlree=s"sw>i dEtchs:t a5t0i%c; “S>tmS tHaotmee FIanrsmu rIannscuer ainsc eK eAvgienn tK
aa
redSrteastse> KFeavrimn, K3a9n1e4 -M uSrtpahtye CFaanrymo nI nRsdu.r aSnuciet eA gAe2n5t2<,b rS>a
n3 9D1i4e gMou,r pChAy 9C2a1n2y3o n< sRtdr.o nSgu>i(t8e5 8A)2 5521<4b-r0>3
8S5a b rH>o
m (I8n5s8u)r a5n1c4e-.0 3R8e5ne
ia
t< tsre>t
s< tSdt asttey lFea=r"mw iadptahr:t 5f0r%o;m" >t.I nAsguernatn cKee vAigne nKcayn e
e< akdndorceksss >oKne vyionu rK adnoeo r-, Sttoa thee lFpa rymo uI nssuubrmaintc ey oAugre nctl.
3I9n1s4t eMaudr,p hwye Cwaonryko na lRmdo.s tS ueixtcel uAs2i5v2ew
iStahn cDoimepgaon,i eCsA t9h2a1t2 3po
u (o8n5 8a) d5o1l4l-a0r3 8l5i
ma
ln
g< tyro>u
e Irnesbuurialndc ey oAugre nhtog ><d
>< h<3t>dT rsatnyqluei=l” wSitdatthe: F5a0r%m; “S>a/Khe3v>i
nW iKtahn ea -S tSattaet eF aFramr mr eInntseurrsa npcoel iAcgye nitn< byro>u
r3 9p1o4c kMeutr,p hyyo uC awnoyno’nt Rwda.s tSeu ittiem eA 2w5o2rn
gS aanb oDuite gtoh,e fCtAs 9o2r1 2a3ce
n (u8n5d8e)r w5r1i4t-e0s3 8f5iaea
nK
ee
m
a
z e u
reP oatgeenntciya li nS tTaiteer rFaasramn tIan.s uHroawn cmeu cSha nh oDmiee gionn
cPel edaos eI rheafveer ttoo byuoyu?r. aHcotmueaolw npeorlsi cIyn sfuorra nac ec.o mYpolue tmea yl icshto oosfe ctoov esreetd hpirgohpeerr tlyi maintds ctohvaenr etdh el orsesceosm.m eInfd eydo ua mnoeuendt miofr ea ptphraonp raina taeu ttoo pyooluirc ys iftoura ttihoen faanmdi lnye,e dwse. pCrooovpiedrea tciavre iSntsautrea nFcaer mc oHvoemrea gIen sfuorra nnceew idsr iKveevrisn, Kbaunsei nIensssu rSatnactee AFgaernmc,y csK,e vainnd Kmaonree .- DSettaatceh eFda rsmt rIuncstuurraensc ec oAvgeernatg,e :3 9O1t4h eMru rbpuhiyl dCianngyso no nR dy.o uSru iptreo pAe2r5t2y, .S.a.n sDuicehg oa,s CfAe n9c2e1s2,3 c,( 8g5a8z)e b5o1s4 -a0n3d8 5dg
w iBlulc khlaev eu pc owvietrha gSet.a tYeo uF acromu,l da nedv egne ts aavuet om oirnes ubrya nccoem biinn iSnagn tDhiee gpou,r cChAa steh aotf faiuttso yaonudr hnoemeed sp.o lTihceirees .a rUen dsuaev iSntgast ei fF ayromu Ihnasvuer ahnocmee Ssaenc uDriietgyo diesv ikceevsi nokra nceaargreyn tm uclotmi p Koefv iSnt aKtaen eF a-r mS tiantseu rFaanrcme ,I nasnudr atnhceer eA gaernet ,p l3e9n1t4y Moufr pphoyl iCcayn yionnc lRuds.i oSnusi,t es uAc2h5 2a,s Slaina bDiileigtoy, iCnAs u9r2a1n2c3e e(c8t5 8y)o u5 1f4r-o0m3 8c5oae gLaolo ksiunigt sf.o rR ernetnetresr sI nisnusruarnacnec.e Aisn aS aSnt aDtiee gFoa?r.m PIenrssuornaanlc eA rAtgiecnlte,s .I Beuncjkolye wuopr kwiintgh wSittaht ea lFla rkmi,n dasn do fg epte oapulteo iinn souurra nccoem miunn iStayn aDnide gboe,i nCgA tthhearte ffiotrs tyhoeumr wnheeend st.h eYyo un.e.e.dv ei tg omto sptl.e nYtoyu ocfa no petxipoencst -t hforuogmh tcfoulll iastitoenn tainodn cformopmr eahne nesxipveer iteon creedn taagle natn dw hroi dweislhla reev.a lIufa tyeo uy onuere du nmioqruee tchiarnc uamns taauntcoe sp,o laincsyw efro ry otuhre qfuaemsitliyo,n sw,e spurpopvoirdte ycoaur tihnrsouurgahnocuet cyoovuerr ajgoeu rfnoery naenwd drreicvoemrmse,n db utshien ersisg hStt amtiex Foafr mc,o vceorlalgeecst otros ,h ealnpd pmroortee.c tN oatl lt ot hmee ntthiionng,s Stthaatte aFraer mi mipso rtthaen tl atrog eysotu aauntdo yionusru rfaanmciel yp.r oYvoiud egre ti na tthreu sUt.eSd. 1i nYsouur acnocuel da devviesno rs aavned mcohraem pbiyo nc ofmobri nyionugr tnheee dpsu rwchheans ey oouf cahuotoos ea nad Shtoamtee pFoalrimc iiensd.e pWehnidcehn tI nasguernatn.cLee tA guesn th eSlhpo uylodu Ic rceaaltle fao rP earns oanfaflo rPdraibclee Phloamne oPwrnoetresc tiinosnu rfaonrc eY opuorl iHcoym ei.n ESnccrhiapnptsi nRga nHcohm?e oIw nweorusl dI ncsaulrla ntchee. bAedsdti taigoennatl Il ikvnionwg; eKxepveinns eK apnreo tiesc tai ognr:e aDto Hyoomue onweneedr st oi nmsouvrea nocuet atgeemnpto!r.a rOiulry aagfetnetrs haorues echoomlmdi tdtaemda gteo? hLeeltp itnhgi sc lcioevnetrsa ggee tr etihmeb ucrusset oymoiuz efdo rp oelxipceinesse st hlaitk ea rdei npienrgf eocrt hfootre lt hbeiml.l sP.e tK elviianb iKlaintey -i nSstuartaen cFea?r.m AIgnesnucrya nOcwen eArg.e nWth iaSntcaet eA gFeanrtm SIhnosuulrda nIc ec aAlgle nfto,r 3a9n1 4a fMfuorrpdhayb lCea nhyoomne oRwdn.e rSsu iitnes uAr2a5n2c,e Spaonl iDciye gion, SCeAr r9a2 1M2e3s al(d8 5c8a)l l5 1t4h-e0 3b8e5sI< /kandodwr;e sKse>v iKne vKiann eK ainse ai ng rSeaant DHioemgeoo,w nCeAr sw iilnls uhrealnpc ey oaug egnett! sWthaor tuendd earfwtreirt eyso uL icfoem pilnestuer aan cheo mieno wTnieerrsr aisnasnutraa?n cKee voinnl iKnaen eq uiost ea.n Iatm.a.z.isn gf aisnts uarnadn ceea sayg!e nWchya ti nd oTeise rhroamsea nitnas.u rKaenvcien cKoavneer ?i.n ISnasnt iDtiuetgioo,n aClA Wwhiilclh hIenlspu ryaonuc eg eAtg esntta rStheodu ladf tIe rc aylolu fcoorm palne taef fao rcdaarb lien sFuirraen cien sounrlainncee qpuooltiec.y Iitn. .S.esr rfaa sMte saan?d Ie awsoyu!l dS tcaatlel Ftahrem bIensstu raagnecnet SIV CkSn oiws; cKoemvmiint tKeadn et oi sh eal pgirnega te vfeirrye cilniseunrta ngceet aqgueanlciyt!y Ii nasmu rlaonockei?nbge nfeofri ttsh et hbaets tw ihlolm eporwonteercst itnhseumr ainnc ea lalg epnatr tisn oTfi etrhreaisra nltiav.e s .Y oIuf nyeoeud atroe caa lhlo mKeeovwinne rK,a noer! aHree iesm baabrskoilnugt eolny tthhee jboeusrtn eTyi eorfr absuaynitnag hyoomuero wfnierrsst ihnosmuer,a ntchee na gyeonut .m uKsetv iand eKqaunaet e-l yS tiantseu rFea rtmh eI npsruorpaenrctey Awgietnht a< ahdodmree sisn>sSutraatnec eF aprlma,n 3t9h1a4t Miusr pchuys tCoamniyzoend Rtdo. fSiuti tyeo uAr2 5p2r,e cSiasne Dnieeegdos,. CAAc c9o2m1p2a3n iu(n8d5e8r)w r5i1t4e-s0 3f8i5rnra n Kevin Kane is an amazing fire insurance agency in Tierrasanta. If you are a homeowner, or are embarking on the journey of buying your first home, then you must adequately insure the?property with a home insurance plan